Memory-Disorder

אודות מרפאת זיכרון פוקוס

מרכז רפואי מדיקל השרון

מרפאת זיכרון פוקוס – אבחון וטיפול בהפרעות זיכרון.

מרפאת זיכרון פוקוס מסייעת לאנשים הסובלים מירידה קוגניטיבית, ירידה בזיכרון, דמנציה, מחלת אלצהיימר ומחלות אחרות.

ירידה קוגניטיבית מתפתחת לרוב בקרב אנשים מעל גיל 65, אולם חלק מהאנשים מדווחים על תסמינים אלו בגיל מוקדם יותר. תסמינים נפוצים כוללים שכחה של פרטים, חזרה על שאלות וקשיים נוספים בתפקוד היומיומי אשר לא הופיעו בעבר.

מטרות מרפאת הזיכרון:

 • למנוע הידרדרות דמנציה על ידי אבחון מוקדם וטיפול.
 • לזהות ולטפל בהפרעות אחרות שאינן דמנציה, העלולות להוסיף לקשיים עמם מתמודד המטופל.
 • להרגיע אנשים אשר חוששים כי הם מאבדים את הזיכרון.

צוות המרפאה מומחה בביצוע הערכה תפקודית וקוגניטיבית ובהתאמת טיפול מתאים.

בשלב הראשון מתבצעת הערכה תפקודית מלאה ע"י מרפאה בעיסוק, הכוללת התייחסות לקשיים בתפקוד היומיומי במגוון תחומי חיים. בהמשך, הנבדק עובר הערכה קוגניטיבית ממוחשבת מקיפה.

מהי הערכה קוגניטיבית ממוחשבת? אילו מיומנויות היא בודקת?

הערכה קוגניטיבית מודדת את תפקודי החשיבה של המטופל והיא מתפרסת על פני מספר תחומים קוגניטיביים:

 • קשב
 • זיכרון
 • תפיסה מרחבית חזותית
 • יכולת מילולית
 • פתרון בעיות
 • תפקודים ניהוליים
 • זיכרון עבודה
 • מהירות עיבוד מידע

במהלך הבדיקה נמדדים ביצועי המטופל בסדרה של בדיקות אינטראקטיביות לפי מדדים של דיוק וזמן תגובה. תוצאות הבדיקות מושוות לנתוניו הקודמים של המטופל (במידה ויש כאלו) ולנתוני הביצועים של קבוצת עמיתים "נורמטיביות" באוכלוסייה (כלומר, קבוצות גיל ושנות השכלה). התוצאה המתקבלת הינה פרופיל קוגניטיבי של תחומי 'חוזק' ו'חולשה' עבור המטופל הספציפי. תוצאות הבדיקה מתורגמות לדוחות נוחים לקריאה.

מהלך הבדיקה:

הבדיקה התפקודית כוללת ראיון מקיף במשך כשעה. הבדיקה הממוחשבת שלאחריה, נמשכת לרוב בין 45-60 דקות, בהתאם לגיל המטופל. בתום תהליך ההערכה, המרפאה בעיסוק יחד עם מומחה בנוירולוגיה מסכמים את הממצאים הרפואיים וממליצים על ההתערבות המתאימה.

שירותי המרפאה:

המרפאה מספקת שירותים לאנשים המעוניינים לבדוק את מצבם הקוגניטיבי. במרפאה מתבצע מעקב אחר המטופל על מנת להעריך את מצבו הרפואי ולזהות שינוי בתפקודו. הממצאים הרפואיים מועברים לצוות המרפאה המקבל החלטה לגבי ההתערבות הטיפולית הטובה ביותר. לעיתים ההתערבות כוללת גם תרופות הניתנות על ידי נירולוג. התייעצות וביקורי מעקב משתנים בהתאם לצרכיו הספציפיים של המטופל.

דוחות רשמיים:

במידת הצורך, ניתן לקבל דוח רשמי שמסכם את האבחנות הקוגניטיביות וההפרעות המוחיות על ידי נוירולוג של המרפאה. את הדוחות ניתן להגיש לביטוח לאומי, בתי משפט ולחברות ביטוח.

טיפול קוגניטיבי:

טיפול קוגניטיבי הינה תוכנית טיפול ספציפית עבור המטופל במטרה לשפר את תפקודו בתחומי החיים השונים, בהיבטים הקשורים לזיכרון, קשב ומיומנויות קוגניטיביות שונות. בטיפול המטופל לומד טכניקות שונות לאימון קוגניטיבי לצד אסטרטגיות פנימיות וחיצוניות שמטרתן לפצות על קשיי הזיכרון עמם מתמודד.

התאמה ושיבוץ לקבוצות אימון קוגניטיבי.

 

קבעו פגישה עוד היום

ונשמח לעזור לכם בכל שלב